Arbetsorder med Tidrapportering & Fakturering

planeringskalender-arbetsorder

Planeringskalender

Översiktskalendern ger dig en smidig helhets­överblick över alla anställda och deras kalender samt enskilda aktiviteter. Det finns två olika typer av filtreringsmöjligheter: Användare och grupper. Med filtret för användare kan du välja att se de inplanerade arbetsordrarna för en eller flera specifika användare. Gruppfiltret fungerar som det för användare, med skillnaden att du enkelt kan se vilka grupper som har arbetsordrar inplanerade. Grupperna kan du skapa själv efter hur ditt företag är organiserat.

fordelning-av-resurser

Fördelning av resurser

I WorkCloud arbetsorder är det enkelt att planera in flera resurser under en och samma arbetsorder. Välj vilka anställda som ska vara deltagare, tilldela dem uppgifter och utse vem som ska vara ansvarig. Du kan självklart ange olika start- och sluttider för varje deltagare och uppgift. När du skriver in kundinformationen kan du även välja om det ska finnas en slutkund.

offerthantering, offertvektyg

 Checklistor, Status & Typer

Skapa checklistor, tilldela dem deltagarna i arbetsordern och ange en deadline. Möjligheten att skapa mallar för checklistorna ger en smidigare hantering och minskar tidsåtgången för administration. Med checklistor eliminerar ni risken för att glömma bort en uppgift och därmed missa en deadline, vilken i längden leder till nöjdare kunder.

Du kan skapa egna typer och anpassad arbetsstatus som är relevanta för administrationen i ditt företag. Det ger dig en bättre översikt och sortering av arbetsordrarna.

ärenhatering arbetsrapport

Arbetsrapport, Dagbok & Filer

I arbetsrapporten skriver du in utfört arbete, tider samt eventuella avvikelser. En smidig finess är möjligheten att automatiskt skapa fakturaunderlag direkt från arbetsrapporten. I den digitala dagboken noteras dagens påbörjade, pågående och avslutade arbeten. I dagboken kan du även registrera avvikelser och hinder samt knyta foton och dokument till aktuellt datum. Om det finns filer som är specifika för arbetsordern kan du ladda upp dem till arbetsordern för att underlätta dokumenthanteringen.

tidrapportering fakturering

Tidrapportering

Arbetade timmar och eventuella avvikelser rapporteras på ett smidigt sätt utan krångel. Du fyller endast i tiderna eftersom det mesta redan är förifyllt baserat på den aktuella arbetsordern. Dessutom finns möjlighet att automatiskt skapa fakturaunderlag när tidrapporten fylls i, vilket underlättar de administrativa sysslorna och minskar risken för missade fakturor.

kundvård

Kundvård & Relationer

Bristande kommunikation och saknad information är oftast den huvudorsaken till att kunderna känner sig missnöjda. Med hjälp av arbetsordersystemet kan ni minska administrationen samtidigt som ni effektiviserar arbetssättet och kommunikationen med kunderna. Exempelvis kan ni skapa konversationer med era kunder direkt i systemet för att snabbt klara upp olösta frågor.

Funktionellt arbetsordersystem utan krångel

WorkCloud arbetsordersystem förenklar och effektiviserar ditt företags administration- och fördelningsprocess. Du kan på ett enkelt sätt hålla koll på vilket arbete som ska utföras, vem som ska utföra det och när det ska utföras. Skapa checklistor, ladda upp dokument, efterkontroll och arbetsrapporter. All historik över kundernas arbetsordrar sparas och finns alltid tillgänglig om du skulle behöva kolla upp något vid ett senare tillfälle.

Projektplanering ärendehantering med överblick

Fakturering & Extra kostnader (ÄTA)

Alla fakturaunderlag som hör till arbetsordern finns samlade i en egen vy för att underlätta granskning och godkännande.

Eventuella extrakostnader (ÄTA) hanteras smidigt genom att du skapar en förfrågan som systemet skickar till kunden, vilken i sin tur kan godkänna extrakostnaden direkt i systemet.

När du fakturerar kan du givetvis själv hantera de godkända fakturorna, men du kan också använda dig av Workclouds integration med olika faktureringsprogram, t ex Fortnox. Denna integration gör att systemet automatiskt skickar fakturorna till faktureringsprogrammet när de godkänts.

Arbetsorder, arbetsordersystem

Enklare hantering
Mindre administration

  • Bättre planering & Resurshantering

  • Koll på arbetstimmar

  • Koll på materialåtgång

  • Arbetsrapporter & Checklistor

  • Ökad Servicekvalité

  • Fakturera snabbare

Behörigheter i WorkCloud

Som administratör i WorkCloud har du total kontroll över alla behörigheter för alla användare i alla moduler. Du kan även skapa behörighetsgrupper för att snabba upp administrationen.

I en smidig vy väljer du vilka moduler användaren har tillgång till och kan på en ytterst detaljerad nivå välja vilka behörigheter denne har i varje modul. Samma sak kan du göra med behörighetsgrupper, till vilken du kopplar användare, för att få en enklare hantering av stora mängder inställningar och eller användare.

Sammankopplade moduler i WorkCloud

Spara tid och minska risken för administrativa misstag med våra sammankopplade moduler. Exempelvis kan du tidrapportera och skapa fakturaunderlag direkt från alla moduler, och från projekt kan du direkt skapa ärenden och arbetsordrar. Detta är bara ett fåtal av alla praktiska sammankopplingar vi har i WorkCloud för att underlätta det administrativa arbetsflödet.

Mobilt Arbetsorder

Exempel på användningsområden

BYGGFÖRETAG
TJÄNSTEFÖRETAG
HR & REKRYTERING
INSTALLATÖRER
ARKITEKTER
KONSTRUKTÖRER
ENTREPENÖRER
KONSULTBOLAG

Hör av dig till oss så visar vi hur WorkCloud Arbetsorder på ett smidigt sätt förenklar din kundhantering!

IT-PARTNER

Vår målsättning är att våra kunder bara ska behöva en leverantör när det gäller IT. Fokusera på det ni gör bäst och låt oss ta hand om din drift & support av IT.

WEBBYRÅ

Vi har rätt verktyg, god erfarenhet, bra strategier och det personliga engagemanget för att digitalt underlätta din vardag till max!