Backup & säkerhetskopiering av data

Backup-sakerhetskopiering-bluescreen-vasteras

Dela inlägg:

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Vad menas med backup & säkerhetskopiering?

Säkerhetskopiering även kallad backup innebär att spara viktiga filer som exempelvis dokument, bilder och videos i en extra kopia som senare kan återställas om originalfilerna skulle försvinna eller skadas. Det är rekommenderat att säkerhetskopiering/backup av viktiga filer bör ske till minst två platser och att det sker automatiskt, annars finns det en risk att det inte blir av eller så blir inte backupen gjord korrekt (viktiga filer missas), vilket kan leda till problem vid återställning av säkerhetskopian. Som grundregel ska inte backupdisken vara den disk som originalet kopieras från.

När och varför ska man ha backup?

Säkerhetskopieringar har oftast två användningar: Att återställa enskilda filer som tagit skada eller gått förlorade och återställning av hela systemet efter dataintrång. Nedan följer exempel på händelser som kan leda till förlorad data:

Hårdvarufel eller olyckor

Cryptolocker och andra typer av malware (även kallad sabotageprogram) som krypterar användarens filer

Trasigt filsystem

Radering av filer där man ”råkar” ta bort filer och tömmer papperskorgen

Stöld

Brand

Backup & säkerhetskopiering för hemmaanvändare (1-3 datorer)

bluescreen-backup1

Det är väldigt få hemmaanvändare som säkerhetskopierar datan på sin hårddisk. Nedan följer exempel på hur du som hemmaanvändare kan säkerhetskopiera dina filer.

Fillagring i molnet

Innebär lagring av dina filer från en för syftet utvald folder på din hårddisk till en online server via internet. Du kan även ha åtkomst till dina filer via flera olika enheter genom att installera en mjukvara i exempelvis din dator, telefon eller padda.

Det finns både gratistjänster och betaltjänster för lagring på internet. Betaltjänsterna ger oftast mer utrymme och mer avancerad gruppdelning.

Exempel på fillagringstjänster i molnet som erbjuder gratis utrymme:

DropboxGoogle DriveMicrosoft OneDriveicloud (IOS-enheter)

Extern hårddisk

Alternativet till att lagra filer online är att köpa en extern hårddisk och koppla till din dator. Nackdelen med denna lösning är att vid en brand i huset så försvinner även din externa hårddisk.

Kontakta oss för förslag på lösningar för dig som hemmaanvändare.

Backup & säkerhetskopiering för företag (3 datorer eller fler)

bluescreen-backup-21
Fil-server
För att säkerställa data i ett företag rekommenderas det att använda sig av en fil-server, NAS (Network Attached Storage). Aktivera schemalagd säkerhetskopiering på lokal data samt se till att ha viktig information på servern. På detta sätt minimerar man riskerna att dels förlora data samt att den hamnar i orätta händer vid tex stöld.

En fil-server bör man konfigurera så att den klarar av att bibehålla data om en hårddisk fallerar genom att spegla informationen på en eller flera andra diskar. För att förhindra sk BitRot bör man använda sig av ett filsystem som kan detektera korrupta filer och återställa dessa (ReFS, ZFS). En kombination av kryptering samt backup på fil-serverns data på antingen en annan plats eller genom att använda sig av en molntjänst säkerställer bibehållen data även om man blir drabbad av brand eller blixtnedslag. Läs mer om våra serverlösningar.

Kontakta oss för förslag på lösningar för dig som företag.

Bluescreen rekommenderar

  • Säkerhetskopiera inte filer till en återställningspartition eller samma hårddisk där operativsystemet är installerat
  • Använd verktyg för att schemalägga automatisk backup
  • Säkerhetskopiera regelbundet
  • Förvara din backup i brandsäker plats åtskild från din dator/server
  • Kryptera den säkerhetskopierade informationen

Andra inlägg

crm-system
Webb

CRM system – vad är CRM?

Customer Relationship Management (CRM) – vad är det? CRM står för Customer Relationship Management och syftet med ett CRM system är som det låter –

Läs mer »
Trädmästarna i Stockholm
Case

Trädmästarna

Sedan 1995 har Trädmästarna vårdat Sveriges träd och är specialiserade på att arbeta med skyddsvärda träd och träd i kulturhistoriska miljöer! Företaget är etablerade främst

Läs mer »

DRICKA KAFFE ELLER PRATA BUSINESS?

Vi gillar båda delarna!

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
kontakta-oss-popup

Telefon

Mail

Fjärrsupport

  • Vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet.
bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd