Tjänster med fokus på
GDPR

Tack vare er kunskap om företagets verksamhet och vår IT-tekniska och juridiska kompetens inom GDPR kan vi hjälpa er att säkra dataskyddet för personuppgiftsbehandlingen.

Våra GDPR-tjänster

Beroende på hur stort företaget är, i hur stor omfattning personuppgifter behandlas och vilken typ av personuppgifter som hanteras kan storleken på investeringen i dataskyddsarbetet skilja sig.

Tack vare vår juridiska och IT-tekniska kompetens kan vi glatt erbjuda er konsultation i hur ni kan investera i dataskyddsarbetet efter ert behov.

Nedan ser ni vilka tjänster vi erbjuder inom GDPR.

Externt dataskyddsombud

Denna tjänst är skapad för dem som antingen har ett krav på sig att ha ett dataskyddsombud eller för dem som känner att de vill ha ett ändå.

Utbildning & workshop

Denna tjänst passar dem som inte har kommit igång med sitt dataskyddsarbete ännu eller för dem som känner att de behöver mer kunskap för att kunna gå vidare i sitt påbörjade dataskyddsarbete.

Löpande rådgivning

Denna tjänst fungerar bra för dem som känner att de har kommit en bit på vägen med sitt dataskyddsarbete, men känner att de behöver juridisk rådgivning i vissa frågor.

Modul för dataskyddsarbetet

Denna modul är utvecklad i vårt affärssystem WorkCloud och är ett verktyg som hjälper dig i dataskyddsarbetet.

affärssystem med inbyggt dataskydd

Med hjälp av ett IT-system med inbyggt dataskydd blir det enklare för organisationer att uppfylla reglerna i förordningen. Fördelen med ett system är att ni kan minimera antalet personuppgifter och låta systemet styra användaren rätt. Affärssystemet WorkCloud är utvecklat i enlighet med GDPR. Ta gärna en titt på några av de GDPR-funktioner som finns i systemet.

DRICKA KAFFE ELLER PRATA BUSINESS?

Vi gillar båda delarna!

Varför ska vi

Investera?

Varför ska ett företag investera i människor, processer, teknik och policydokument för att möta den registrerades integritetskrav?

Lägre risk för sanktionsböter

Det främsta fokuset vad gäller GDPR har hittills varit på de stora sanktionsböter ett företag riskerar att åläggas vid brister i dataskyddsarbetet. Genom dataskyddsarbetet minskar ni risken för att drabbas av de höga böter som tillsynsmyndigheten har rätt att utfärda.

Exempel från verkligheten hittar du här.

En investering idag kan kosta er mindre än en böter imorgon. 

Lägre kostnad & lägre risk för incidenter

Med ett gediget dataskyddsarbete säkrar ni bl.a. teknologin bakom systemen för era personuppgiftsbehandlingar, vilket bidrar till minskad risk för exempelvis hackerattacker och dataförlust.

En undersökning av Cisco visar att företag som varit ”GDPR-redo” dragit stor fördel från att ha investerat i tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för sin databehandling. Vid incidenter har t.ex. färre datauppgifter blivit drabbade och systemavbrotten varit kortare, vilket har resulterat i lägre kostnader än om åtgärderna inte hade vidtagits.

Den totala kostnaden av incidenter blir lägre för företag som är ”GDPR-redo”, än för dem som inte är det.

Verksamhetens överlevnad

Affärsverksamheter behöver personuppgiftsdata för sin överlevnad. Samhället blir mer och mer medvetet om värdet av sin personuppgiftsdata. Ett dataskydd för dessa är, och kan bli, avgörande för att anställda och kunder överhuvudtaget ska gå med på att lämna ifrån sig sin data. Utan varken anställda eller kunder står de flesta verksamheter stilla.

Det handlar om att ge och ta.

Struktur och effektivitet

Tack vare dataskyddsarbetet har vi, och många av våra kunder, fått insikt i vilka arbetssätt som finns i verksamheten, vilka behandlingar som faktiskt utförs, systemsäkerheten, hanteringen av dokument, osv.

Ovanstående har bidragit till förändringar som i sin tur resulterat i effektivisering och struktur inom verksamheten.

Strukturerad behandling & effektiviserat arbetssätt.

LÅT OSS GÖRA

DIN GDPR-RESA KORTARE

Genom ett individuellt utformat samarbete kan vi effektivisera ert dataskyddsarbete.

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
Kontakta oss

Telefon

Mail

Fjärrsupport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.