GDPR Konsultation

Vilken del av dataskyddsarbetet behöver du hjälp med? Vi lägger upp arbetet exakt som du önskar. 

Externt dataskyddsombud

Denna tjänst är för dem som antingen har ett krav på sig att ha ett dataskyddsombud eller för dem som känner att de vill ha ett ändå.

Bluescreen bildar en grupp med kompetens inom såväl dataskyddsjuridik som IT-säkerhet och gör bl.a. följande:

〉 Bistår den personuppgiftsansvariges personal i det löpande arbetet med att få GDPR-arbetet att fungera i praktiken genom att informera och ge råd inom organisationen.

〉 Utbildar personal om utvalda delar av GDPR-lagstiftningen som är relevanta för verksamheten.

〉 Övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen genom att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument.

〉 Granskar policy-dokument, riktlinjer och avtal.

〉 Följer upp vilka åtgärder som redan har vidtagits och vilka som återstår att genomföra.

〉 Fungerar som kontaktperson för bl.a. de registrerade och Datainspektionen

Utbildning & Workshop

Denna tjänst är för dem som inte har kommit igång med sitt dataskyddsarbete ännu eller för dem som känner att de behöver mer kunskap för att kunna gå vidare i sitt påbörjade dataskyddsarbete.

Tjänsten säljs som ett paket som innehåller följande:

〉Ett mötestillfälle

〉Genomgång av  dataskyddslagstiftningen och vad den innebär för ert företag

〉Genomgång av viktiga frågor och förslag på åtgärder

〉Presentation av IT-stöd för dokumentation

〉Checklistor för lagefterlevnad

〉Processguider för dataskyddsarbetet

Löpande rådgivning

Denna tjänst är för dem som känner att de har kommit en bit på vägen med sitt dataskyddsarbete, men känner att de behöver juridisk rådgivning i vissa frågor.

Tjänsten innefattar exempelvis följande:

〉 Framtagning & granskning av dokument, såsom:

 • Informationstexter till kunder, anställda och andra registrerade
 • Avtal med personuppgiftsbiträden
 • Interna styrdokument för personuppgiftshantering
 • Rutiner för incidentrapportering

〉 Övrig rådgivning i dataskyddsfrågor 

GDPR-modul

Denna modul är ett verktyg som hjälper dig i dataskyddsarbetet.

Med modulen får du bland annat följande:

〉Verktyg för inventering med färdiga formulär och frågor samt möjlighet att skapa egna formulär och frågor 

〉Verktyg för incidentrapportering 

〉Lagringsutrymme för dataskyddsrelaterade dokument (policys, biträdesavtal, etc.)

Modulen är utvecklad i vårt affärssystem WorkCloud.

Gör resan kortare.

Vi hjälper dig med att komma närmare målet!

Mer än bara ett knapptryck...

Som du säkerligen redan vet krävs det mer än bara ett knapptryck för att kunna säga att man arbetar i enlighet med GDPR och annan dataskyddslagstiftning.

GDPR kräver att all behandling och allt som kan kopplas till behandlingen dokumenteras. Dessutom måste rutiner finnas på plats på företaget för att samtliga medarbetare ska veta vilka arbetssätt som är accepterade inom organisationen. Utöver detta ska ni bland annat kunna säkerställa skyddet av personuppgifter genom tekniska och organisatoriska åtgärder, ingå avtal som reglerar behandlingen av personuppgifter, vidta informerande och transparenta åtgärder för att låta de registrerade ta del av personuppgiftsbehandlingen, m.m.

...tack vare din kunskap om företagets verksamhet och vår IT-tekniska och juridiska kompetens inom GDPR tror vi dock att vi kan få till någon form av ”Quick Fix Button” trots allt.

LÅT OSS BLI

Din GDPR-konsult

Genom ett individuellt utformat samarbete kan vi effektivisera ert dataskyddsarbete.

Externt dataskyddsombud

Offert /månad
 • Företagets storlek
 • Behandlingens omfattning
 • Antal timmar i månaden

Utbildning & workshop

7000 kr paketpris
 • exkl. moms
 •  
 •  

Löpande rådgivning

1200 kr /timme
 • exkl. moms
 •  
 •  

Verktyg för inventering

modul i affärssystemet WorkCloud
499 kr /månad
 • exkl. moms
 • Startkostnad tillkommer

Verktyg för inventering

modul i affärssystemet WorkCloud
499 kr /månad
 • exkl. moms
 • Startkostnad tillkommer

DRICKA KAFFE ELLER PRATA BUSINESS?

Vi gillar båda delarna!

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
Kontakta oss

Telefon

Mail

Fjärrsupport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.