Regler för kameraövervakning och GDPR

Regler för tillåten kameraövervakning

Den generella uppfattningen sedan GDPR trädde ikraft verkar vara att reglerna för tillåten kameraövervakning blivit snällare. Det krävs förvisso inte längre något övervakningstillstånd från länsstyrelsen, dock behöver du ha en del annan dokumentation på plats för att övervakningen ska anses laglig och vara tillåten. Vissa verksamheter behöver dessutom ett tillstånd från Datainspektionen. 

Vilka regler gäller för min kameraövervakning?

Reglerna för kameraövervakning återfinns i såväl kamerabevakningslagen som dataskyddslagstiftningen, eftersom kameraövervakning kan anses vara känsligt utifrån ett integritetsperspektiv. 

Det som krävs enligt dataskyddslagstiftningen är att det finns en rättslig grund för den behandling som sker vid kamerabevakning. I de flesta fallen, i alla fall för privata verksamheter, är en intresseavvägning mest aktuell. Den rättsliga grunden blir således berättigat intresse.

CCTV Camera.J01.2k 2

Viktigt att tänka på

Tänk på följande vid bedömningen av om det finns berättigade ändamål med bevakningen:

kameraovervakning skylt

Dessutom finns det en skyldighet att informera om

Kamerabevakning på jobbet

Vad gäller de anställda har arbetsgivaren, förutom skyldigheten att informera om varför de filmas, hur länge filmen sparas och hur filmen ska användas, en förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen innan kamerabevakning inleds. Detta innebär att ni måste förhandla med berörd arbetstagarorganisation om beslutet att införa kamerabevakning. Förbered all dokumentation som ligger till grund för beslutet att uppföra kameraövervakning och tänk på att Arbetstagarorganisationen ställer frågor som syftar till att skydda arbetstagarens integritet. Er rättsliga grund för behandlingen måste således vara väl grundad. Läs mer om rättslig grund för kameraövervakning i vår checklista.

Vad räknas som integritetskänsliga områden?

Nedanstående områden anses vara integritetskänsliga områden som kräver extra eftertanke för att kameraövervakning ska vara tillåten. I majoriteten av dessa fall väger dock de registrerades integritetsintresse tyngre.

  • Såväl innan- som utanför omklädningsrum, duschutrymme och toalett.
  • Platser med nära anslutning till personers hem – såsom parkering/innergård/port till/trapphus i flerbostadsfastighet.
  • Hotellutrymmen – såsom rumskorridorer, rum, reception, lobby.
  • Arbetsplats – anställda är en känslig kategori av registrerade 

Olaglig personuppgiftsbehandling / otillåten kameraövervakning

Omfattande övervakning & otillräcklig skyltning

Den första GDPR-bötern i EU dömdes ut av tillsynsmyndigheten i Österrike till ett företag som ansågs ha för omfattande kameraövervakning. Företaget hade en kamera installerad framför sitt verksamhetsställe och denna spelade in en stor del av trottoaren. Informationen om kameraövervakningen var dessutom inte tillräcklig. Sanktionsavgiften låg på €4.800.

Ansiktsigenkänning

En svensk gymnasienämnd ålades att betala en sanktionsavgift på 200.000 kr på grund av närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning. Skolan i fråga använde sig av teknik som innebar att eleverna först fick registrera en profil genom att stå framför kameran i 20 sekunder, därefter räckte det med att de gick förbi kameran för att deras närvaro automatiskt skulle registreras. Den rättsliga grunden som behandlingen grundades på var samtycke, dock ansåg Datainspektionen att det förelåg ett ojämlikt maktförhållande mellan de registrerade (eleverna) och den personuppgiftsansvarige (skolan/gymnasienämnden), därmed uppnåddes inte kravet på frivillighet. 

Enligt EU:s riktlinjer för kamerabevakning krävs samtycke för behandling av biometriska data genom användning av ansiktsigenkänningsteknik, annars är behandlingen olaglig.

Inte tillräckligt starkt behov

Hotell i Sverige fick lov att ta ner sina kameror i diverse utrymmen på grund av att de, enligt Datainspektionen, filmade integritetskänsliga kategorier av registrerade (hotellgäster och anställda) utan att det förelåg ett tillräckligt starkt behov av övervakning. Datainspektionens jurist Martin Hemberg som deltog i granskningen säger: ”För varje plats som övervakas måste hotellen kunna visa att det finns ett starkt behov av övervakningen, till exempel därför att platsen är brottsutsatt. Det har de granskade hotellen i många fall inte kunnat visa, och då är övervakningen olaglig”.

Ett annat fall där Datainspektionen ansett att det inte funnits tillräckligt starkt behov av kameraövervakning var när en hyresvärd installerat kameror på parkering i anslutning till sin egen och sina hyresgästers bostäder. Datainspektionen anser att det krävs ”mycket starka skäl” för att kunna bevaka ett område där hyresgäster vistas och hyresgästernas hemmiljö. Detta pga. att Hyresvärden ansågs inte ha ”mycket starka skäl” eftersom det endast hänt ett fåtal mindre allvarliga incidenter (stöld och skadegörelse). Hyresvärden satte i detta fall upp kameran i egenskap av privatperson, därför beslutade Datainspektionen endast att kameran skulle tas bort. Det hade varit allvarligare om hyresvärden installerat kameran i egenskap av ett ”bostadsbolag”, dvs. näringsverksamhet.

Checklista för kameraövervakning

- Håll koll på de praktiska skyldigheterna

Exempelvis skyltning, kontrollera om ni måste ansöka om tillstånd, förhandla med berörd arbetsragarorganisation, se till att ni har all dokumentation på plats m.m.

- Information som måste framgå

Exempelvis information om er, varför de registrerade filmas, om kameran spelar in ljud, hur länge filmen sparas och hur filmen ska användas.

- Integritetspolicy

I/vid skyltningen bör ni även länka till nedanstående information, som ni kan ha uppladdad i en integritetspolicy på er hemsida.  

Särskilt om berättigat intresse

Om ni har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att ni kan stödja er behandling av bilduppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse, måste ni skriva vilka intressen ni har beaktat och hur ni har resonerat (t.ex. förebygga och utreda brott).

Tänk på att en intresseavvägning görs mellan den personuppgiftsansvariges intresse av att behandla uppgifterna och den registrerades intresse av integritetsskydd för uppgifterna i fråga. Om den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn, är behandlingen förbjuden.

Särskilt om samtycke

Att grunda vanlig kamerabevakning på samtycke från gäster/besökare/personal kan i praktiken bli omständligt eftersom ett samtycke kan återkallas. Dessutom är det svårt att uppfylla kravet på frivillighet vad gäller anställda, vilket Datainspektionen även tryckt på i praxis.

Om ni planerar att använda ansiktsigenkänning krävs det att ni får ett samtycke från dem som ni använder det på. 

Undantag kan finnas för vissa myndigheter.

Läs mer om vad

vi kan hjälpa dig med

IT-lösningar

Systemutveckling

IT-support

Webbutveckling

WorkCloud

GDPR

Kontakta oss

skriv till oss nedan

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

*vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet

Cookie-meddelande

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen. Läs mer om Cookies i vår integritetspolicy.