Uppgifter

Med hjälp av Uppgifter kan du sortera och strukturera dina uppgifter precis hur du vill, i vilken modul du vill!

Uppgifter för en mer organiserad arbetsdag

Anonymisering

Lobby
för snabb överblick

Tack vare Lobbyn i WorkCloud får du en snabb överblick av vilka uppgifter som ska vara klara idag, imorgon, denna vecka och nästa vecka!

Du kan dessutom se uppgifter utan deadline och sådana som har förfallit utan färdigmarkering.

ärenhatering arbetsrapport

Koppling till
andra moduler

Koppla dina Uppgifter till andra moduler i WorkCloud, såsom ärendehantering, arbetsorder eller garanti. På så sätt kan du exempelvis dela upp ett ärende i olika delar, se status för uppgifterna och tilldela ansvar för en uppgift till någon annan än ansvarig person för ärendet. 

Du kan även skapa Uppgifter i direkt anslutning till att du skapar ett nytt ärende, arbetsorder eller garanti. 

ärendestatus

Hög prioritet
& privata uppgifter

Markera viktiga Uppgifter med hög prioritet. Uppgiften utmärks då med en röd flik istället för blå i Uppgifter-vyn, så att du inte ska missa den!

Markera en uppgift som privat om du inte vill att någon annan ska se den i exempelvis andra moduler. 

offerthantering, offertvektyg

Anteckna & ladda upp filer
direkt i uppgiften

I varje uppgift kan du lägga till anteckningar enskilt för den specifika uppgiften.

Du kan även ladda upp filer direkt i uppgiften. Filer som exempelvis behövs för att utföra uppgiften.

kundvård

Tilldela uppgiften
till någon annan

Genom att välja ansvarig person för en uppgift kan du skapa uppgifter till andra personer inom organisationen. 

Kryssa i ”Meddela via E-post”, så att personen ifråga inte missar att denne tilldelats en uppgift. 

planeringskalender-arbetsorder

Att göra,
pågående & avslutade

I Uppgifter-vyn ser du olika statuskolumner som visar vilka uppgifter du har att göra, vilka som är pågående och de uppgifter du färdigmarkerade senast.

Mellan statuskolumnerna kan du dra och flytta uppgifter som du vill. Du kan även välja att filtrera uppgifterna efter specifika filter.

Användbara funktioner

i Uppgifter

  • Drag & drop
  • Högerklick för fler alternativ
  • Filtrering / Egen sortering
  • Koppling till kalender
  • Uppgiftsbeskrivning
  • Anteckningar
  • Filuppladdning
  • Koppling till andra moduler

Behörigheter i WorkCloud

Som administratör i WorkCloud har du total kontroll över alla behörigheter för alla användare i alla moduler. Du kan även skapa behörighetsgrupper för att snabba upp administrationen.

I en smidig vy väljer du vilka moduler användaren har tillgång till och kan på en ytterst detaljerad nivå välja vilka behörigheter denne har i varje modul. Samma sak kan du göra med behörighetsgrupper, till vilken du kopplar användare, för att få en enklare hantering av stora mängder inställningar och eller användare.

Sammankopplade moduler i WorkCloud

Spara tid och minska risken för administrativa misstag med våra sammankopplade moduler. Exempelvis kan du tidrapportera och skapa fakturaunderlag direkt från alla moduler, och från projekt kan du direkt skapa ärenden och arbetsordrar. Detta är bara ett fåtal av alla praktiska sammankopplingar vi har i WorkCloud för att underlätta det administrativa arbetsflödet.

Hör av dig till oss så berättar vi hur Uppgifter WorkCloud gör tillvaron enklare för dig, ditt företag och dina anställda!

Vi ringer dig!

Fyll i ditt nummer så tar vi kontakt med dig