Meny

Affärsmöjligheter/Leads

Lanseras inom kort

Kanbanvy - drag & drop

Skriv något här…

Workcloud-arbetsorder-planeringskalender
Workcloud-arbetsorder-resurser

Inställningar

Skriv något här…

Koppling från hemsida via api

Skriv något här…

workcloud-arbetsorder-uppgifter-status

Enklare hantering
Mindre administration

  • Skriv något här...
  • Skriv något här...
  • Skriv något här...
  • Skriv något här...
workcloud-arbetsorder-forfragan-godkand

Skapa offert

Skriv något här…

Koppling från offertmodul

Skriv något här…

wc-tidrapportering-fakturering

Tidrapportering & Fakturering

Arbetade timmar och eventuella avvikelser rapporteras på ett smidigt sätt utan krångel. Du fyller endast i tiderna eftersom det mesta redan är förifyllt baserat på den aktuella arbetsordern. Dessutom finns möjlighet att automatiskt skapa fakturaunderlag när tidrapporten fylls i, vilket underlättar de administrativa sysslorna och minskar risken för missade fakturor.

Händelselogg & intern kommentarsfunktion

I händelseloggen kan du hålla koll på vad som händer i exempelvis ett ärende, service eller projekt utan att behöva leta efter informationen. Den visar nämligen varje händelse som ägt rum i modulen i fråga. Behöver du exempelvis information från någon kollega kan du tagga denna och skriva en kommentar via den interna kommentarsfunktionen. Kommentarer syns också i händelseloggen.

workcloud-handelselogg-kommentarer

Kundvård & relationer

Med hjälp av WorkCloud kan ni effektivisera ert arbetssätt, era samarbeten och kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Ett sätt att minska administrationen är till exempel att era kunder loggar in på Kundportalen i WorkCloud där de själva kan lägga upp ärenden och se status på ärenden som ni valt att visa i kundportalen.

Enligt undersökning lägger vi cirka 30 minuter eller mer på att leta information – varje dag. Det blir nästan 3 veckor på ett år! Har du råd med det?

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
kontakta-oss-popup

Telefon

Mail

Fjärrsupport

  • Vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet.