Offerthantering

Med hjälp av digital offerthantering kan du hålla full koll på företagets samtliga utskickade & pågående offerter, följa upp kunderna lättare och minska administrationen.

Samla företagets offerter

En praktisk översiktsvy visar alla dina offerter och vilken status de har. En smidig sammanfattning visar antalet utskrivna, pågående och inväntade offerter. Beroende på vilken behörighetsnivå du har tilldelats kan du se och följa upp företags samtliga fakturor. Se även en tidslinje för varje offert. 

Workcloud-offerthantering
Workcloud-offerthantering-texter-filer-noteringar

Egna texter, filer & noteringar

Du har möjlighet att lägga till egna offerttexter och anteckningar. Du kan även komplettera offerten med relaterade filer som t ex ritningar, beräkningar och annat offertunderlag. Administratören har möjlighet att ställa in vilka fält som ska vara synliga och vad som ska vara obligatoriskt att fylla i.

Visa offerten online för kunderna

Du kan välja att skriva ut offerten och posta den, eller så kan du spara den som en PDF-fil och maila den till kunden. Men du kan även, med vårt digitala offertverktyg, presentera offerten online för kunden via en krypterad länk, och kunden kan direkt godkänna eller neka offerten online. Du ser i realtid när och hur många gånger kunden har tittat på offerten.

offert-neka-godkann

Enklare offerthantering
Mindre administration

  • Digitala Offerter
  • Realtidsuppföljning
  • Lättare att samarbeta
  • Tidslinje över alla händelser
  • Enkelt och Anpassningsbart
  • Fakturera snabbare

Gränsvärde för Summa & TG

Administratören har möjlighet att sätta ett gränsvärde för offertens totala summa samt TG. Detta innebär att offerter som överskrider ett visst belopp/TG kräver ett godkännande från administratören.

Kopiera offertunderlag

Med ett enkelt klick kan du kopiera ett befintligt offertunderlag så att du kan göra nödvändiga justeringar och skicka den nya offerten till kunden. Offerten behåller sin originalbeteckning och uppdateras med ett versionsnummer, vilket gör att man alltid kan spåra tillbaka till den ursprungliga offerten.

Ärende, arbetsorder & projekt

När kunden har godkänt offerten så finns det möjlighet att jobba vidare genom att direkt från offertmodulen skapa en arbetsorder eller ett projekt. Då följer kundens uppgifter, budget och annan viktig information med automatiskt, vilket snabbar upp administrationen och minimerar risken för misstag.

Händelselogg & intern kommentarsfunktion

I händelseloggen kan du hålla koll på vad som händer i exempelvis ett ärende, service eller projekt utan att behöva leta efter informationen. Den visar nämligen varje händelse som ägt rum i modulen i fråga, samt interna kommentarer. Behöver du exempelvis information från någon kollega kan du tagga denna och skriva en kommentar via den interna kommentarsfunktionen.

workcloud-handelselogg-kommentarer

Kundvård & relationer

Med hjälp av WorkCloud kan ni effektivisera ert arbetssätt, era samarbeten och kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Ett sätt att minska administrationen är till exempel att era kunder loggar in på Kundportalen i WorkCloud där de själva kan lägga upp ärenden och se status på ärenden som ni valt att visa i kundportalen.

Enligt undersökning lägger vi cirka 30 minuter eller mer på att leta information – varje dag. Det blir nästan 3 veckor på ett år! Har du råd med det?

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
kontakta-oss-popup

Telefon

Mail

Fjärrsupport

  • Vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet.