Service

Använd Service-modulen för att underlätta administrationen vid serviceärenden. Tack vare dess funktioner har alla i verksamheten möjlighet att smidigt följa arbetsprocessen och förstå vad som hänt i ärendet utan att ha varit involverad i det.

Överblick & Status

I lobbyn för Service får du en överblick av samtliga serviceärenden och deras status. Du kan se dels hur många som är brådskande eller försenade, dels vilken individuell status respektive service har (t ex om den är påbörjad, inväntar svar från kund, om kund behöver ringas, osv). I serviceärendet ser du mer detaljer, anteckningar, händelselogg, kommentarer, uppgifter, order, m.m.

Workcloud-service-status
wc-service

Inställningar, Kundkonversationer & Anteckningar

Under Allmänna inställningar kan du lägga in själv vilken text som ska stå på service-lapp vid inlämnad/utlämnad service, ställa in tid för anonymisering vid avslutad/raderad service, lägga in vilka statusar som ska gå att välja mellan, vilket standardsvar som ska kunna skickas i kundkonversationer, m.m. 

Via kundkonversationer kan du skicka meddelanden till kunden direkt via modulen. Konversationen är krypterad och kräver att kunden loggar in på Workcloud för att se meddelandet. Anteckningar kan ni exempelvis använda som loggbok för att anteckna steg i arbetsprocessen.

Samla allt som är kopplat
till servicen på ett ställe

  • Skicka kopia på inlämnad service
  • Skriv anteckningar
  • Skapa uppgifter
  • Skicka meddelande via kundkonversationer
  • Ladda upp filer
  • Skapa faktura
  • Skicka kopia på utlämnad service

Händelselogg & intern kommentarsfunktion

I händelseloggen kan du hålla koll på vad som händer i exempelvis ett ärende, service eller projekt utan att behöva leta efter informationen. Den visar nämligen varje händelse som ägt rum i modulen i fråga. Behöver du exempelvis information från någon kollega kan du tagga denna och skriva en kommentar via den interna kommentarsfunktionen. Kommentarer syns också i händelseloggen.

workcloud-handelselogg-kommentarer

Kundvård & relationer

Med hjälp av WorkCloud kan ni effektivisera ert arbetssätt, era samarbeten och kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Ett sätt att minska administrationen är till exempel att era kunder loggar in på Kundportalen i WorkCloud där de själva kan lägga upp ärenden och se status på ärenden som ni valt att visa i kundportalen.

Enligt undersökning lägger vi cirka 30 minuter eller mer på att leta information – varje dag. Det blir nästan 3 veckor på ett år! Har du råd med det?

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
kontakta-oss-popup

Telefon

Mail

Fjärrsupport

  • Vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet.