Uppgiftshantering

Med hjälp av uppgiftshantering kan du sortera och strukturera dina uppgifter precis hur du vill, i vilken modul du vill!

Uppgiftshantering - Lobby för snabb överblick

Tack vare Lobbyn i WorkCloud får du en snabb överblick av vilka uppgifter som ska vara klara idag, imorgon, denna vecka och nästa vecka!

Du kan dessutom se uppgifter utan deadline och sådana som har förfallit utan färdigmarkering.

uppgiftshantering checklistor to do
uppgiftshantering wc-uppgifter-koppling-modul

To do lista med koppling till andra moduler

Koppla dina Uppgifter till andra moduler i WorkCloud, såsom ärendehantering, arbetsorder eller garanti. På så sätt kan du exempelvis dela upp ett ärende i olika delar, se status för uppgifterna och tilldela ansvar för en uppgift till någon annan än ansvarig person för ärendet. 

Du kan även skapa Uppgifter i direkt anslutning till att du skapar ett nytt ärende, arbetsorder eller garanti. 

Hög prioritet & privata uppgifter

Markera viktiga Uppgifter med hög prioritet. Uppgiften utmärks då med en röd flik istället för blå i Uppgifter-vyn, så att du inte ska missa den!

Markera en uppgift som privat om du inte vill att någon annan ska se den i exempelvis andra moduler.

sida-uppgifter

Användbara funktioner i modulen Uppgiftshantering

workcloud-arbetsorder-uppgifter-checklista

Återkommande uppgifter

När du skapar en uppgift kan du välja om denna ska vara en återkommande uppgift eller inte. Låt säga att det är något som ska ske varje månad i ett års tid. I detta fall anger du ett intervall på 30 dagar och hur många gånger det ska upprepas, dvs. 12 gånger för ett år. Du kan även välja startdatum för de återkommande uppgifterna.

Anteckna & ladda upp filer direkt i uppgiften

I varje uppgift kan du lägga till anteckningar enskilt för den specifika uppgiften.

Du kan även ladda upp filer direkt i uppgiften. Filer som exempelvis behövs för att utföra uppgiften.

Tilldela uppgiften till någon annan

Genom att välja ansvarig person för en uppgift kan du skapa uppgifter till andra personer inom organisationen. 

Kryssa i ”Meddela via E-post”, så att personen ifråga inte missar att denne tilldelats en uppgift. 

Att göra, pågående & avslutade

I Uppgifter-vyn ser du olika statuskolumner som visar vilka uppgifter du har att göra, vilka som är pågående och de uppgifter du färdigmarkerade senast.

Mellan statuskolumnerna kan du dra och flytta uppgifter som du vill. Du kan även välja att filtrera uppgifterna efter specifika filter.

Händelselogg & intern kommentarsfunktion

I händelseloggen kan du hålla koll på vad som händer i exempelvis ett ärende, service eller projekt utan att behöva leta efter informationen. Den visar nämligen varje händelse som ägt rum i modulen i fråga. Behöver du exempelvis information från någon kollega kan du tagga denna och skriva en kommentar via den interna kommentarsfunktionen. Kommentarer syns också i händelseloggen.

workcloud-handelselogg-kommentarer

Kundvård & relationer

Med hjälp av WorkCloud kan ni effektivisera ert arbetssätt, era samarbeten och kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Ett sätt att minska administrationen är till exempel att era kunder loggar in på Kundportalen i WorkCloud där de själva kan lägga upp ärenden och se status på ärenden som ni valt att visa i kundportalen.

Enligt undersökning lägger vi cirka 30 minuter eller mer på att leta information – varje dag. Det blir nästan 3 veckor på ett år! Har du råd med det?

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
Kontakta oss

Telefon

Mail

Fjärrsupport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.