GDPR

GDPR-konsultation

Behovsanalys & Rådgivning

Vi hjälper er att gå igenom vad som saknas för att ert GDPR-arbete ska vara komplett.

Ni kanske redan har gjort en del av ert dataskyddsarbete, men känner att ni behöver juridisk rådgivning i vissa frågor eller någon utifrån som kontrollerar att ni tagit hänsyn till allt och uppfyller kraven som ställs på er som personuppgiftsansvarig.

Inventerings-hjälp

Ni får hjälp med den inventering som ska göras och finnas dokumenterad enligt GDPR.

Denna tjänst är skapad för dem som önskar hjälp med att uppnå kravet på inventering av samtliga behandlingar inom verksamheten.

Vi hjälper er med inventeringen genom att intervjua nyckelpersoner i verksamheten och upprätta dokumentation.

Utbildning & Workshop

Denna tjänst passar dem som inte har kommit igång med sitt dataskyddsarbete ännu eller för dem som känner att de behöver mer kunskap för att kunna gå vidare i sitt påbörjade arbete.

Policy, avtal, m.m.

Vi anpassar och tar fram eller granskar policydokumentation, avtal, riktlinjer m.m.

Denna tjänst fungerar bra för dem som inte har hunnit ta fram policydokument, avtal, riktlinjer, rutinbeskrivningar m.m. Vi hjälper till att ta fram eller granska befintlig dokumentation.

Mer om avtal, policies, m.m.

Framtagning & granskning av dokument, såsom:

Utbildning & Workshop

Tjänsten säljs som ett paket som innehåller följande:

Cassandra Karlsson

Dataskyddsjurist

GDPR

Möt vår GDPR-jurist

Cassandra är vår jurist som jobbar med GDPR-relaterade frågor hos oss och hos många av våra kunder.

Skriv till Cassandra för att berätta vad ni önskar hjälp med.

Vilken/vilka av våra tjänster

passar er bäst?

Beroende på företagets storlek, personuppgiftsbehandlingens omfattning och vilken typ av personuppgifter ni hanterar kan storleken på investeringen i dataskyddsarbetet skilja sig. Hur kan vi hjälpa er?

Mer än bara ett knapptryck...

Som du säkerligen redan vet krävs det mer än bara ett knapptryck för att kunna säga att man arbetar i enlighet med GDPR och annan dataskyddslagstiftning.

GDPR kräver att all behandling och allt som kan kopplas till behandlingen dokumenteras. Dessutom måste rutiner finnas på plats på företaget för att samtliga medarbetare ska veta vilka arbetssätt som är accepterade inom organisationen. Utöver detta ska ni bland annat kunna säkerställa skyddet av personuppgifter genom tekniska och organisatoriska åtgärder, ingå avtal som reglerar behandlingen av personuppgifter, vidta informerande och transparenta åtgärder för att låta de registrerade ta del av personuppgiftsbehandlingen, m.m.

…tack vare din kunskap om företagets verksamhet och vår IT-tekniska och juridiska kompetens inom GDPR tror vi dock att vi kan få till någon form av ”Quick Fix Button” trots allt.

 Flexibla 
upplägg

Bluescreen 800x800vit B 1

IT-teknisk & juridisk  kompetens 

Support med  kunden i fokus 

Läs vår artikel

Vilka krav ställer GDPR på dig?

Klicka på knappen nedan för att läsa vad GDPR handlar om och vilka krav du har som personuppgiftsansvarig.

Varför ska vi investera?

Lägre risk för sanktionsböter

– En investering idag kan kosta er mindre än böter imorgon.

Det främsta fokuset vad gäller GDPR har hittills varit på de stora sanktionsböter ett företag riskerar att åläggas vid brister i dataskyddsarbetet. Genom dataskyddsarbetet minskar ni risken för att drabbas av de höga böter som tillsynsmyndigheten har rätt att utfärda.

Exempel från verkligheten hittar du här.

Lägre kostnad & lägre risk för incidenter

– Den totala kostnaden av incidenter blir lägre för företag som är ”GDPR-redo”, än för dem som inte är det.

Med ett gediget dataskyddsarbete säkrar ni bl.a. teknologin bakom systemen för era personuppgiftsbehandlingar, vilket bidrar till minskad risk för exempelvis hackerattacker och dataförlust.

En undersökning av Cisco visar att företag som varit ”GDPR-redo” dragit stor fördel från att ha investerat i tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för sin databehandling. Vid incidenter har t.ex. färre datauppgifter blivit drabbade och systemavbrotten varit kortare, vilket har resulterat i lägre kostnader än om åtgärderna inte hade vidtagits.

Verksamhetens överlevnad

– Ni behöver personuppgifter för er överlevnad – det handlar om att ge och ta.

Affärsverksamheter behöver personuppgiftsdata för sin överlevnad. Samhället blir mer och mer medvetet om värdet av sin personuppgiftsdata. Ett dataskydd för dessa är, och kan bli, avgörande för att anställda och kunder överhuvudtaget ska gå med på att lämna ifrån sig sin data. Utan varken anställda eller kunder står de flesta verksamheter stilla.

Struktur & effektivitet

– Strukturerad behandling & effektiviserat arbetssätt.

Tack vare dataskyddsarbetet har vi, och många av våra kunder, fått insikt i vilka arbetssätt som finns i verksamheten, vilka behandlingar som faktiskt utförs, systemsäkerheten, hanteringen av dokument, osv.

Ovanstående har bidragit till förändringar som i sin tur resulterat i effektivisering och struktur inom verksamheten.

Är du intresserad?

Kontakta oss

skriv till oss nedan

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

*vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet

Cookie-meddelande

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen. Läs mer om Cookies i vår integritetspolicy.