Workcloud affärssystem & CRM

Samla alla kunder, affärer, uppgifter, ärenden, projekt, arbetsrapporter, tidrapporter, faktureringsunderlag och otroligt mycket mer på ett och samma ställe. Ett affärssystem & CRM för att underlätta och göra allt administrativt arbete så otroligt mycket snabbare och lättare.

Ordning & reda för en bättre lönsamhet

WorkCloud för både små och stora företag

Vi på Bluescreen tycker att det ska vara enkelt att administrera sitt företag, skapa bättre förståelse för sina kunder och effektivisera medarbetarnas produktivitet för att lyckas göra bättre affärer. Vårt webbaserade verktyg Workcloud möjliggör samarbete över flera verksamheter och är anpassat så att personer inom företagets olika områden och avdelningar kan dra nytta av systemet i sitt arbete. Workcloud samlar information från alla moduler & avdelningar på företaget och ger en helhetsbild av kunden i realtid oavsett om du jobbar med sälj, marknad, kundservice, projekt m.m. Självklart kan Workcloud integreras mot andra system så som bokföring, fakturering eller andra affärssystem. Oavsett om du är intresserad av kundklassificering, pipe över kommande affärer och projekt, offerter och påminnelser, aktiviteter och uppföljningar så kommer du att hitta passande modul i Workcloud.

Workcloud affarssystem crm-landningssida

Exempel på arbetsflöde i WorkCloud

1

Lead

2

Offert

3

Order

4

Projekt

5

Tidrapport

6

Fakturering

Populära moduler

Affärsmöjligheter/ Leads

Offertverktyg

Projektverktyg

Uppgifter

Tidrapportering

Ärendehantering

Arbetsorder

Service

Affärsmöjligheter/ Leads

Offertverktyg

Projektverktyg

Uppgifter

Tidrapportering

Ärendehantering

Arbetsorder

Service

Affärsmöjligheter/ Leads

Offertverktyg

Projektverktyg

Uppgifter

Tidrapportering

Ärendehantering

Arbetsorder

Service

Populära moduler

Affärsmöjligheter/ Leads

Offertverktyg

Projektverktyg

Uppgifter

Tidrapportering

Ärendehantering

Arbetsorder

Service

Fortnox Integration

Integrera Fortnox med WorkCloud för en automatiserad helhet.

Kundkontakt

Har du pratat med en kund och kommit överens om något eller gjort ett kundbesök som du vill logga? I WorkClouds Kundkontakt-modul kan du lägga in alla uppgifter från sådana situationer.

Skräddarsy din egen modul

Workcloud som affärssystem & CRM

WorkCloud är utvecklat av oss på Bluescreen från grunden, vilket gör att vi kan ändra, anpassa, integrera och utveckla moduler utifrån ditt företags behov. Nedan följer exempel på framtagning av ny modul från idé till färdig produkt:

Idé & önskemål från kunden

Kunden lämnar skriftlig information om de önskemål som finns.

Förstudie

Målet med förstudien är att ta fram en kravspecifikation där Bluescreen tillsammans med kunden analyserar nuläge, kartlägger och specificerar krav och omfattning. Bluescreen tar även fram lösningsförslag med en översiktlig plan för genomförande.

Planering

I planeringsfasen specificeras mål och leveranser och vi tar då fram aktiviteter samt en tidplan.

Genomförande

I denna fas startas genomförande enligt plan utifrån ett agilt arbetssätt. I detta steg genomförs de framtagna aktiviteterna och testas löpande.

Lansering

I denna fas sker testning och acceptans från kundens sida och därefter planeras driftsättning av nya modulen i systemet.

molnbaserat system

GDPR & Systemstöd

Med hjälp av ett IT-system blir det enklare för organisationer att uppfylla reglerna i förordningen. Fördelen med ett system är att ni kan minimera antalet personuppgifter och låta systemet styra användaren rätt.

Ni kan enkelt se över behörigheter, roller och de processer som behandlar personuppgifter och få svar på följande frågor:

Du kan läsa mer om dataskyddsreglerna här.

Tvåfaktors-
autentisering

Tvåfaktorsautentisering ökar säkerheten genom att en kod, som skickas via SMS, måste anges första gången när ett användarlösenord anges för autentisering. Det gäller separat för varje användare och funktion.

Tvåfaktors­autentiseringen kan aktiveras separat för olika funktioner.

Personsökning

Personsökning är en smidig funktion för att hitta alla personuppgifter som finns lagrade i WorkCloud och dess moduler.

När personuppgifterna skrivs in i sökfältet tar systemet fram en tydlig lista över var de sökta personuppgifterna finns.

Kan med fördel användas vid begäran om registerutdrag.

Säkra uppgifter

Skapa egna formulär med krypterade fält för alla slags känsliga uppgifter som organisationen behöver hantera. För extra säkerhet finns möjligheten att per uppgift ställa in vilka användare och grupper som kan se och avkryptera informationen.

Möjlighet att aktivera tvåfaktorsautentisering för avkrypteringen.

Anonymisering

Automatisk rensning av information underlättar arbetet med GDPR. Ställ in efter hur lång tid, per modul, som gammal / raderad / inaktuell information ska tas bort.

Information som rensas är bland annat kommentarer, konversationer, personuppgifter, etc.

Automatisk gallringsrutin.

Läs mer om våra

populära moduler i WorkCloud

  • Uppgifter
  • Ärendehantering
  • Offerthantering
  • Arbetsorder
  • Tidrapportering
  • Order
  • Avtal
  • Projektverktyg

Med hjälp av Uppgifter kan du sortera och strukturera dina uppgifter precis hur du vill, i vilken modul du vill!

Lobby för snabb överblick, koppling till andra moduler, status för hög prioritet & privata uppgifter, funktion för återkommande uppgifter, anteckningar & uppladdning av filer direkt i uppgiften, möjlighet att tilldela uppgiften till någon annan, vy över vad som finns att göra samt pågående & avslutade uppgifter.

Läs mer »

Skapa ärenden både åt dig själv och dina kollegor. Sätt deadline, välj ansvarig person, skapa arbetsbeskrivning, ärendefiler och följ kommentarerna för att få en bra översikt.

Överblick över samtliga ärenden, möjlighet att tilldela ett ärende till en grupp, ärendestatus, prioritet & typer, arbetsrapport, dagbok & filer, tidrapportering & fakturering, händelselogg & intern kommentarsfunktion.

Läs mer »

Med hjälp av digital offerthantering kan du hålla full koll på företagets samtliga utskickade & pågående offerter, följa upp kunderna lättare och minska administrationen.

Samla företagets offerter, skapa egna texter, ladda upp filer & noteringar, visa offerten online för kunderna, se gränsvärde för summa & TG, kopiera offertunderlag, skapa ärende, arbetsorder & projekt direkt från offertmodulen.

Läs mer »

Skapa arbetsorder med arbetsbeskrivning, checklistor, fullständig information om kunden, slutkunden, ordermärkningar och inkludera produkter & tjänster samt ladda upp kundspecifika filer.

Planera arbeten efter planeringskalendern, fördela resurser, upprätta checklistor, lägg till status & typer, skriv arbetsrapport och dagbok ladda upp filer, låt kunden godkänna bokad tid, tidrapportera & fakturera direkt i modulen och mycket mer.

Läs mer »

Via denna modul kan anställda rapportera sina tider. Självklart finns det kopplingar från moduler så som arbetsorder, offertverktyg & ärendehantering.

Avvikelser, OB och övertid, mobilanpassad, tidrapportering & tidregistrering, fakturera rapporterad tid, tidrapportera direkt i modulerna, godkännande & attestering av löneperiod, hantering av utlägg.

Läs mer »

I Order samlas fakturor som du skapat antingen direkt i Order-modulen eller via exempelvis ett ärende, service, projekt eller tidrapport. Lägg till referensperson, betalningsvillkor, kommentarer, rabatt, status, etc. Dessutom finns möjlighet att använda WorkClouds integration med olika faktureringsprogram, såsom Fortnox.

Prognos, status & statistik, koppla order till valfri modul, exportera information till andra moduler, integration med faktureringsprogram, orderbekräftelse direkt via systemet, välj inklusive eller exklusive moms.

Läs mer »

I Avtalsmodulen kan du samla verksamhetens olika avtal på ett och samma ställe. Lägg till egna avtalstyper och skapa egna avtalsmallar, få information om när det är dags för avtalsförnyelse, m.m.

Sköt avtalsfaktureringen, välj annan fakturamottagare, jobba med dynamiska fält, lägg till widgets för avtalsförnyelser & avtalsuppgifter, skapa avtalsuppgifter & återkommande uppgifter och bli uppmanad om avtalsförnyelser.

Läs mer »

Skapa projekt med olika delmoment och uppgifter. Koppla olika personer till olika projekt, skapa arbetsorder, rapportera tider, ladda upp projektspecifika filer, håll koll på projektets budget och skapa deadlines för varje delmoment och olika status för varje projekt.

Projektplanering med överblick, skapa projekt & sätt upp mål, få koll på helheten & koppla in externa samarbetspartners, arbetsorder & ärendehantering, tidrapportering & projektdagbok, händelselogg & intern kommentarsfunktion.

Läs mer »

LÅT OSS BLI

DIN webbyrå i västerås

Hur kan vi digitalisera din vardag?

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
Kontakta oss
bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Telefon

Mail

Fjärrsupport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.