Ärendehantering

Skapa ärenden både åt dig själv och dina kollegor. Sätt deadline, välj ansvarig person, skapa arbetsbeskrivning, ärendefiler och följ kommentarerna för att få en bra översikt.

Överblick över ärenden

Översiktsvyn ger dig direkt information om vilka ärenden du ansvarar för, när de förfaller och om de är försenade. Du kan även se vilken prioritet de har, deras status/deadline och om det inkommit några externa kundkonversationer.

workcloud-arendehantering
Workcloud-ärendehantering-grupptilldelning

Tilldela ärende till en grupp

Skapa egna supportgrupper och tilldela användare till de olika grupperna. När du tilldelar ett ärende till en grupp så skickas det ut en förfrågan till samtliga användare som ingår i den valda gruppen med förslag om att ta över ansvaret för det ärendet. Om företaget har flera kontor kan du skapa en grupp för varje kontor och bestämma vad de har tillåtelse att göra och vilken information de kan ta del av.

Ärendestatus, Prioritet & Typer

Alla organisationer har sina egna sätt att hantera och benämna ärenden. Därför kan du skapa egna ärendestatus, prioriteringar och typer som är anpassade till din verksamhet. Det gör att du får en bättre överblick och sortering av alla ärenden, vilket minskar risken för att ärenden hamnar på efterkälken.

Workcloud-ärendehantering-status-prio-typ

Enklare ärendehantering
Mindre administration

  • Övervakning & Uppföljning
  • Ökad Produktivitet
  • Ökad Servicekvalité
  • Processförbättringar
wc-arbetsrapport-filer

Arbetsrapport, Dagbok & Filer

I arbetsrapporten noterar du utfört arbete, tider samt eventuella avvikelser. En smidig finess är möjligheten att automatiskt skapa fakturaunderlag direkt från arbetsrapporten. I den digitala dagboken noteras dagens påbörjade, pågående och avslutade arbeten. I dagboken kan du även registrera avvikelser och hinder samt knyta foton och dokument till aktuellt datum. Funktionen för att ladda upp ärendespecifika filer underlättar dokumenthanteringen för ärendet.

Tidrapportering & Fakturering

Arbetade timmar och eventuella avvikelser rapporteras på ett smidigt sätt utan krångel. Du fyller endast i den arbetade tiden eftersom det mesta redan är förifyllt baserat på det aktuella ärendet. Du har möjlighet att automatiskt skapa fakturaunderlag när tidrapporteringen fylls i, vilket underlättar de administrativa sysslorna och minskar risken för missade fakturor.

Alla ärendets fakturaunderlag finns samlade i en egen vy för att lätt kunna granskas och godkännas av projektledare. De godkända fakturaunderlagen kan automatiskt skickas till ett faktureringsprogram, t ex Fortnox.

wc-tidrapportering-fakturering
workcloud-handelselogg-kommentarer

Händelselogg & intern kommentarsfunktion

I händelseloggen kan du hålla koll på vad som händer i exempelvis ett ärende, service eller projekt utan att behöva leta efter informationen. Den visar nämligen varje händelse som ägt rum i modulen i fråga. Behöver du exempelvis information från någon kollega kan du tagga denna och skriva en kommentar via den interna kommentarsfunktionen. Kommentarer syns också i händelseloggen.

Kundvård & relationer

Med hjälp av WorkCloud kan ni effektivisera ert arbetssätt, era samarbeten och kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Ett sätt att minska administrationen är till exempel att era kunder loggar in på Kundportalen i WorkCloud där de själva kan lägga upp ärenden och se status på ärenden som ni valt att visa i kundportalen.

Enligt undersökning lägger vi cirka 30 minuter eller mer på att leta information – varje dag. Det blir nästan 3 veckor på ett år! Har du råd med det?

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
kontakta-oss-popup

Telefon

Mail

Fjärrsupport

  • Vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet.