Avtalshantering

I modulen för avtalshantering kan du samla verksamhetens olika avtal på ett och samma ställe. Lägg till egna avtalstyper och skapa egna avtalsmallar, få information om när det är dags för avtalsförnyelse, m.m. 

Avtalsfakturering

I Avtalsfakturering får du en översikt på fakturamottagare för samtliga avtal och kan på så sätt hålla koll på vilka kunder som har/ska faktureras samt datum för senaste fakturering. I varje kund kan du se samtliga avtal som denne står som fakturamottagare för. och välja att fakturera. 

avtal-avtalsfakturering-fakturamottagare
avtal-avtalsfakturering-skapa-order
annan-fakturamottagare

Annan fakturamottagare

Det är inte alltid avtalsparten som ska faktureras, därför finns möjligheten att direkt i avtalet välja en annan fakturamottagare. På så sätt skickas samtliga avtalsfakturor direkt till rätt betalningsmottagare. 

Dynamiska fält

Med dynamiska fält kan du anpassa avtalen efter din verksamhet. I inställningarna för Avtal kan du bland annat lägga till egna avtalstyper, avtalsfält och avtalsmallar. För Avtalsfält kan du dessutom välja om dessa ska vara textfält, dropdown eller sifferfält. 

avtalsinstallningar-avtalstyp
avtalsinstallningar-avtalsmallar
avtalshantering

Strukturerad & flexibel modul för avtalshantering

Widgets för avtalsförnyelser & avtalsuppgifter

I Lobby-vyn kan du välja att lägga till widgets för att inte missa avtalsförnyelser och/eller avtalsuppgifter som du måste pricka av. 

Läs vidare för mer information om dessa!

widget-avtalsfornyelse-lobby
widget
avtalsuppgifter-skapa-ny
att-gora-avtalsuppgifter

Avtalsuppgifter & återkommande uppgifter​

Lägg upp Avtalsuppgifter för struktur och ordning i avtalsprocessen/-förhållandet. Se separat flik för samtliga uppgifter från alla avtal.

Markera en uppgift som återkommande om det är något i avtalsförhållandet som ska göras exempelvis varje månad i ett års tid. I detta fall anger du ett intervall på 30 dagar och hur många gånger det ska upprepas, dvs. 12 gånger för ett år. Du kan även välja startdatum för de återkommande uppgifterna.

Avtalsförnyelser

För att inte missa förnyelse av avtal som löper på begränsad tid kan du dels under Aktiva avtal, dels i Lobby-vyn på startsidan se vilka avtal som det är dags att förnya.

avtalsfornyelse
dags-for-fornyelse
workcloud-handelselogg-kommentarer

Händelselogg & intern kommentarsfunktion

I händelseloggen kan du hålla koll på vad som händer i exempelvis ett ärende, service eller projekt utan att behöva leta efter informationen. Den visar nämligen varje händelse som ägt rum i modulen i fråga. Behöver du exempelvis information från någon kollega kan du tagga denna och skriva en kommentar via den interna kommentarsfunktionen. Kommentarer syns också i händelseloggen.

Kundvård & relationer

Med hjälp av WorkCloud kan ni effektivisera ert arbetssätt, era samarbeten och kommunikationen med kunder och samarbetspartners. Ett sätt att minska administrationen är till exempel att era kunder loggar in på Kundportalen i WorkCloud där de själva kan lägga upp ärenden och se status på ärenden som ni valt att visa i kundportalen.

Enligt undersökning lägger vi cirka 30 minuter eller mer på att leta information – varje dag. Det blir nästan 3 veckor på ett år! Har du råd med det?

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
Kontakta oss

Telefon

Mail

Fjärrsupport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.