Fortnox Integration

Genom att integrera Fortnox med Workcloud får du en välfungerande automatiserad helhet. På så sätt slipper du registrera samma information på flera ställen och riskerar inte att någon information är inaktuell.

Om integrationen

Vad är Fortnox?

Fortnox levererar webbaserade program för bland annat fakturering, bokföring, lönehantering, offert- & orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag. Fortnox program kan nås när som helst och var som helst i världen från en internetansluten dator tack vare dess molnbaserade system. 

Med WorkClouds koppling mot Fortnox kan du förenkla företagets informationshantering och effektivisera samt automatisera din verksamhet, samtidigt som ni håller koll på kassaflödet genom att delfakturera/fakturera direkt efter slutfört arbete.

WorkCloud – Fortnox

För över godkända fakturaunderlag i WorkCloud till faktura i Fortnox, delfakturera pågående arbeten, synkronisera kunder, sök på fakturanummer i Fortnox direkt från WorkCloud och få upp en kopia, få kontroll över projektkostnader m.m.

Spara tid & pengar

  • Snabb & enkel överföring av faktureringsunderlag från WorkCloud
  • Automatisk synkronisering av kundregister
  • Samla projektets samtliga kostnader genom att hämta information från leverantörsfakturor i Fortnox

Kommande integrationer:

  • Fortnox Lön

Kopplingar i WorkCloud

Skapa Order från andra WorkCloud-moduler...

  • Avtal
  • Ärendehantering
  • Projekthantering
  • Arbetsorder
  • Offertverktyg
  • Service m.m.

...synkronisera sedan din order mot Fortnox!

order-koppling-modul-fortnox