Fortnox Integration

Genom att integrera Fortnox med Workcloud får du en välfungerande automatiserad helhet. På så sätt slipper du registrera samma information på flera ställen och riskerar inte att någon information är inaktuell.

Synkronisering av order & fakturaunderlag

Lägg till kostnadsställen per orderrad

fortnox-kostnadsstalle

Synkronisera orderuppgifterna

Skicka order för att skapa faktura

fortnox integration workcloud

Hämta kopia på din faktura

fortnox-kopia

Hantering av Fortnox integration

I Allmänna inställningar synkroniserar du produkter och kunder i WorkCloud med Fortnox. 

Ange om du vill kontrollera om en kund har förfallna fakturor när en order skapas. Detta innebär att du får en varning med information om antal förfallna fakturor och värdet av dessa.

fortnox-allmanna-installningar
förfallna kundfakturor

Kopplingar i WorkCloud

Skapa Order från andra WorkCloud-moduler...

...synkronisera sedan din order mot Fortnox!

order-koppling-modul-fortnox

Kommande integrationer:

Om Fortnox integration

Vad är Fortnox?

Fortnox levererar webbaserade program för bland annat fakturering, bokföring, lönehantering, offert- & orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag. Fortnox program kan nås när som helst och var som helst i världen från en internetansluten dator tack vare dess molnbaserade system. 

Med WorkClouds koppling mot Fortnox kan du förenkla företagets informationshantering och effektivisera samt automatisera din verksamhet, samtidigt som ni håller koll på kassaflödet genom att delfakturera/fakturera direkt efter slutfört arbete.

WorkCloud – Fortnox

För över godkända fakturaunderlag i WorkCloud till faktura i Fortnox, delfakturera pågående arbeten, synkronisera kunder, sök på fakturanummer i Fortnox direkt från WorkCloud och få upp en kopia, få kontroll över projektkostnader m.m.

Spara tid & pengar

  • Snabb & enkel överföring av faktureringsunderlag från WorkCloud
  • Automatisk synkronisering av kundregister
  • Synkronisering av kontoplan
  • Synkronisering av kostnadsställen
  • Synkronisering av produktenheter
  • Synkronisering av betalvillkor
  • Samla projektets samtliga kostnader genom att hämta information från leverantörsfakturor i Fortnox
  •  Få en varning med information om en kunds antal förfallna fakturor och värdet av dessa redan när du skapar en ny order